Hvorfor vælge et møde med mig

Min mission er at nedbringe stress, og især tabuet stress blandt de ansatte, i samarbejde med personer og virksomheder der ønsker at nedsætte stressfaktorerne. Øge opmærksomheden på hvordan man spotter stress og hvad vi kan gøre forebyggende. Anti-stress / stressforebyggelse bliver den væsentligste faktor i fremtidens samfund. Den er kommet for at blive. I længden er der god økonomi i forebyggelse af stress. Både på bundlinjen og fraværsdagene for ikke at nævne det, der virkelig kan blive dyrt i virksomheden.
Jeg tager en snak med jer om, hvor I står i dag. Hvad I tidligere har gjort og hvordan det har virket / ikke virket, og i hvilken retning I ønsker forbedringer.
Derefter formidler jeg viden i henhold til der, hvor I står i dag, og den forskel jeg udøver. Jeg fortæller om anti-stress, og hvor lidt der egentligt skal til, når først vi har fjernet tabuet. Viden er godt. Men hvis ikke vi kan omsætte den til os selv i hverdagen, har den ingen effekt. Derfor afholder jeg individuelle workshop afhængig af, hvor I vil hen, med de involverede personer i teamet, og derefter coacher jeg den enkelte i forhold til dette.
Formålet er altid anti-stress – stressforebyggelse – kommunikation – empati.

Jeg hjælper også med sparring / konsulentbistand.

Det er tit, der bare skal en anden synsvinkel på. Jeg yder også sparring i henhold til at udarbejde en beredskabsplan, hvis uheldet skulle være ude.
Formålet er også her anti-stress – stressforebyggelse – kommunikation – empati.

Min fremgangsmåde er mærkbart anderledes end de flestes.

Jeg vender stort set alting på hovedet. Men I bestemmer.
Derfor er jeg også jeres løsning, hvis I tidligere har gjort brug af noget, som ikke har levet op til jeres forventninger.

Vinding Coaching koncept formidler faglig viden og støtte til virksomheder og personer, som ønsker at skabe vækst og seriøsitet via Human Capital.