Vinding Coaching Koncept

Vinding Coaching koncept formidler faglig viden og støtte til virksomheder og personer, som ønsker at skabe vækst og seriøsitet via Human Capital.

Vinding Coaching arbejder med mennesket

  • Vi arbejder med mennesket i virksomheden, fordi vi tror på, at det er det vigtigste aktiv.
  • Vi tror på, at medarbejdernes kompetencer er den væsentligste konkurrenceparameter.
  • Vi har fokus på udvikling af de adfærdsmæssige, sociale og samarbejdsmæssige kompetencer.
  • Mennesket er ikke ens – heldigvis…
  • Vi er fra naturens hånd udstyret med forskellige forudsætninger og styrker.
  • Teamet bliver stærkere – når vi fokuserer på at bygge på teamets samlede styrker.
  • Når vi kan anerkende egne begrænsninger – og formår at respektere vore kollegaer…

Et team handler om at ”spille hinanden gode” og ikke om at vinde sin egen kamp.

Stressforebyggelse & kommunikation

Min mission er at nedbringe stress, og især tabuet stress blandt de ansatte, i samarbejde med personer og virksomheder der ønsker at nedsætte stressfaktorerne. Øge opmærksomheden på hvordan man spotter stress og hvad vi kan gøre forebyggende. Anti-stress / stressforebyggelse bliver den væsentligste faktor i fremtidens samfund.

Stress er kommet for at blive. I længden er der god økonomi i forebyggelse af stress. Både på bundlinjen og fraværsdagene for ikke at nævne det, der virkelig kan blive dyrt i virksomheden.
Jeg tager en snak med jer om, hvor I står i dag. Hvad I tidligere har gjort og hvordan det har virket / ikke virket, og i hvilken retning I ønsker forbedringer.

Derefter formidler jeg viden i henhold til der, hvor I står i dag, og den forskel jeg udøver. Jeg fortæller om anti-stress, og hvor lidt der egentligt skal til, når først vi har fjernet tabuet. Viden er godt. Men hvis ikke vi kan omsætte den til os selv i hverdagen, har den ingen effekt. Derfor afholder jeg individuelle workshop afhængig af, hvor I vil hen, med de involverede personer i teamet, og derefter coacher jeg den enkelte i forhold til dette. Formålet er altid anti-stress – stressforebyggelse – kommunikation – empati.

Jeg hjælper også med sparring / konsulentbistand.

Det er tit, der bare skal en anden synsvinkel på. Jeg yder også sparring i henhold til at udarbejde en beredskabsplan, hvis uheldet skulle være ude.
Formålet er også her anti-stress – stressforebyggelse – kommunikation – empati.

Min fremgangsmåde er mærkbart anderledes end de flestes.

Jeg vender stort set alting på hovedet. Men I bestemmer.
Derfor er jeg også jeres løsning, hvis I tidligere har gjort brug af noget, som ikke har levet op til jeres forventninger.