Virksomhedsudvikling i Fredericia | Kolding | Vejle | Middelfart m.m

Virksomhedsudvikling i Fredericia, Kolding, Vejle, Middelfart m.m i samarbejde med VindingCoaching til virksomheder, der ønsker større tal på bundlinjen og gerne vil have sparring fra alle sine medarbejder.

  • Vil I, i Virksomheden gerne have mere samspil – gennemslagskraft – respekt for forskelligheder og derved opnå større salg / succesmål?
  • Vil I gerne forstå andre bedre? Vil du gerne være mere dig og derved give virksomheden et løft i respekt og tillid for hinandens værdier?
  • Vil I, i ledelsen gerne få det bedste ud af alle medarbejdere i virksomheden, og derved opnå større resultater?

Dette lader sig gøre via Tema / Workshop med efterfølgende individuel coaching, så hver medarbejder finder frem til, hvordan de kan bruge sine egne værdier og kompetencer, så størst mulig effekt opnås.

Udbyttet – deltagerne bliver mere åbne og nærværende. Overvinder sine egne barrierer og fordomme. Skaber glæde, harmoni og udvikling omkring sig.

Tema / Workshop bliver altid skræddersyet efter virksomhedens behov, og ligger typisk på dagen mellem 13.00 og 17.00. Dette tidspunkt foretrækkes fordi medarbejderne skal have mulighed for at gå hjem og lade temaet bundfælde.

Tema / Workshop: Uanset temaet – aftales emnets omfang og formål i forhold til det ønskede resultat.

Her kan vi bearbejde konkrete emner fra hverdagen, men ikke nødvendigvis.

Vi træner i virkningen af tankeeffekt.

Virksomheden stiller selv lokaler til rådighed. Ønskes der forplejning påhviler dette ligeledes virksomheden

Priser for virksomhedsudvikling

Tema / Workshop a`4 timer uanset antal deltagere 10.000,00
Dog ved efterfølgende individuel coaching kun 8.000,00
1 session individuel coaching a`60 min = 1.200,00
Ved 10 personer og derover til individuel coaching a` 60 min = 1.000,00

Konsulent bistand

Jeg ser gang på gang virksomheder, der ikke opnår de ønskede resultater.

Desværre ser jeg også, at man derfor afskeder folk.

Jeg ser igen og igen, hvordan det stresser de tilbageblevne, fordi det samme arbejde skal udføres af færre.

Af samme grund sker der flere fejl og giver virksomheden store tab.

De ønskede resultater udebliver stadig, samtidig med at de ansatte får flere fraværsdage.

Typisk hyres der virksomheder som lover guld og grønne skove. Oftest koster det mere end det giver.

Fælles for den slags konsulentvirksomheder er, at de tror, det der virker et sted, virker alle steder.

Dette er langt fra tilfældet.

Fortvivlet? Rolig. Jeg er jo lige her. Mit speciale er at arbejde individuelt i virksomhederne. Det er jer og alle involverede, jeg tager udgangspunkt i. Når der kommer balance i personalet og forståelse for hinandens værdier, er der gjort plads til balance i virksomhedens udgifter og indtægter. Sammen finder vi løsningen.

Tag kontakt i dag

Virksomhedsudvikling i Fredericia | Kolding | Vejle | Middelfart m.m